© 2023 by Strategic Consulting. Proudly created with Wix.com

אנו עובדים עם הספקים המובילים בתחום הפרקטים, הטבלה הבאה מציגה את רשימת הפרקטים,

נתונים טכניים עיקריים וכן קישור לאתר היצרן לצורך התרשמות ובחירת גוונים וטקסטורות.

 

הערה חשובה:

לא כל המגוון המופיע באתר היצרן מיובא לארץ, ניתן לבדוק עימנו מלאי ומועד אספקה.

טבלת פרקטים